Dofinansowanie 8.2

poszukujemy 1

Poszukujemy partnerów na rynkach zagranicznych do stałej współpracy.

Nasze produkty są skierowane do klientów z branż :

?          Paliwowej

?          Transportowej

?          Przemysł przetwórczy

?          Rolnictwo

?          Przemysł chemiczny i petrochemiczny

?          Lotnictwo

Nawiążemy stałą współpracę zarówno z partnerami z kraju jak i zagranicy.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej oferujemy atrakcyjne warunki poprzez informatyczny system CRM (Customer Relationship Management) ? wzajemne zarządzanie bazą danych klientów, szybkie i bezpieczne zamówienia, stały dostęp do aktualnych cenników.

eN-TANK Niemiałkowski Sp. J realizuje projektu ?Wdrożenie elektronicznego systemu B2B w firmie eN-TANK Niemiałkowski Spółka Jawnazarządzającego relacjami z klientami oraz z partnerami biznesowymi?., który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki, działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem stałej, długofalowej współpracy dołącz do grona naszych partnerów.

 

We are looking for partners on foreign markets to cooperate permanently.

Our products are directed to clients from branches like:

?          Fuel

?          Transportation

?          Processing industry

?          Agriculture

?          Chemical and petrochemical industry

?          Aviation

We will establish a steady cooperation with partners from the country as well as from abroad.

Due to support from European Union funds we offer attractive conditions operating on IT system CRM (Customer Relationship Management) ? mutual managing of clients? data base, quick and safe orders and constant access to the valid price-lists.

 

eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. realizes project: ?Incorporating electronic system B2B in eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. company managing relations with clients and business partners.?, which received donation under the Operation Program Innovative Economy, priority axis: Information society ? raise in economy innovation, act 8.2: Supporting implementation of electronic business of the B2B type.

 

If you are interested to undertake a constant, long term cooperation, join a bunch of our partners.

 

 

pasek

 

 

AVB NFS 30000 II logo 

 

eN-TANK

64-100 Leszno
ul. Geodetów 1
telefon: +48 65 520 40 47

twit fb

Na tej stronie używamy ciasteczek ,o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację...