Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

A) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. z siedzibą w Lesznie, ul. Geodetów 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426438, tel. 65 5204047, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

B) Dane osobowe przetwarzane są:

1. w celu umożliwienia zawarcia/wykonywania umowy zakupu oferowanych przez nas produktów oraz usług – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych/zamiaru zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2. w celu zrealizowania zawartej przez Ciebie umowy kupna naszych towarów lub usług oraz wypełnić jej warunki – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. ust. 1 lit. b) RODO),

3. w celu dokonania rozliczeń finansowych wynikających z zawartej przez Ciebie umowy – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

4. W celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zapisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

5. W celu promowania naszych produktów i usług oferowanych przez naszą firmę – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

6. W celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

7. W celu archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

C) Administrator może przekazać Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne do realizacji zawartej przez Ciebie umowy. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zleceniobiorcom wykonującym prace związane ze zleconymi przez Ciebie zadaniami, firmie kurierskiej lub podwykonawcom, za pośrednictwem których zrealizowana zostanie umowa zakupu towarów lub usług).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenia klientom firmy eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy eN-TANK Niemiałkowski Sp.J.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. usług informatycznych, prawnych, księgowych lub podatkowych.

D) Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie automatycznego podejmowania decyzji w tym także profilowania. Przez profilowanie należy rozumieć dowolne zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (analizy danych dot. Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, przemieszczania się).

E) Uprawnienia:

1. Prawo dostępu do Twoich danych.

2. Prawo sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

4. Prawo do przeniesienia Twoich danych.

5. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, w takiej samej formie w jakie ją udzieliłeś. Jej cofnięcie nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

F) Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

G) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędna do zawarcia i wykonywania z Klientem umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

H) Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. i nie są udostępniane hostingowcom. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.

Pozdrawiam

Administrator Danych Osobowych eN-TANK Niemiałkowski Sp.J.

 

eN-TANK

64-100 Leszno
ul. Geodetów 1
telefon: +48 65 520 40 47

twit fb

Na tej stronie używamy ciasteczek ,o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację...